Top

ناربو چگونه کار می کند؟

ناربو بر اساس ایده جمع سپاری شکل گرفته است. به این ترتیب، به جای اینکه متن توسط یک مترجم در زمانی طولانی انجام شود، بین چندین مترجم تخصصی تقسیم می شود و در زمان بسیار کوتاه تری ترجمه می شود. تفاوت مترجم های ناربو این است که علاوه بر تسلط بر زبان انگلیسی، در یک حوزه تخصصی تحصیل کرده اند. مثلاً، چند مهندس مکانیک متن مربوط به سیالات را ترجمه خواهند کرد.
ناربو از الگوریتم های هوشمند برای استخراج و یکپارچه سازی واژه های تخصصی متن ها استفاده می کند. به علاوه، ما با کمک مترجم های حرفه ای و استفاده از معیارهای مشخص، کیفیت ترجمه های انجام شده را بررسی می کنیم. به این ترتیب، ترجمه ای فوری و با کیفیت خوب به دست می آید

ایجاد پروژه

شما پس از ورود به پروفایل کاربری خود می توانید سفارش جدید ثبت کرده و فایل خود را برای ما ارسال کنید.

بررسی سفارش و تعیین قیمت

اپراتورهای ما سفارش شما را بررسی و قیمت گذاری می کنند. پس از اطلاع رسانی سیستم می توانید به پروفایل خود مراجعه کنید و شرایط قیمت و زمانی را بررسی نمایید.

پیش پرداخت

در صورتی که شرایط برای شما مناسب بود، نیمی از مبلغ تعیین شده را پیش پرداخت می کنید و ناربو شروع به انجام سفارش می کند.

تقسیم بندی و ترجمه

الگوریتم های ما متن شما را تحلیل کرده و آن را به قطعه های معنادار تقسیم می کنند. پس از آن هر مترجم بخشی از ترجمه تخصصی شما را به عهده خواهد گرفت.

یکپارچه سازی و کنترل کیفی

متن های ترجمه شده با کمک الگوریتم های ما یکپارچه سازی می شوند و سیستم آن را در کنار یکدیگر قرار می دهد. متخصصان ارزیابی ترجمه انجام شده را بررسی می کنند و پس از تأیید کیفی، شما از تمام شدن ترجمه مطلع می شوید.

تسویه حساب و دریافت فایل ترجم

پس از اینکه از تمام شدن ترجمه مطلع شدید، باقی مانده حساب خود را تسویه می کنید و فایل نهایی ترجمه را تحویل می گیرید.

بازخورد

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید به ما بگویید چقدر از ترجمه انجام شده راضی هستید. با این کار به ما کمک می کنید ناربو را بهبود دهیم و خدمات بهتری به شما ارائه کنیم.